Israeli Air Force Museum – Competition

Site Area : 55,000 sqm

Floor Area : 16,700 sqm

מוזיאון חיל האויר בחצרים – תחרות

שטח מגרש : 55,000 מ”ר

שטח בנוי : 16,700 מ”ר

מיקומו הייחודי של המוזיאון והחיבור בין הסביבה המדברית ועולם התעופה הישראלי הם שהיוו השראה לתכנון.  מבני המוזיאון מרחפים מעל אדמת המדבר, שואפים מעלה בכיוונם, משדרים עוצמה, ויחד עם זאת חסרי משקל.

הנפחים – גדולים ועוצמתיים,  עשויים שלד קל עטוף מתכת, מתרוממים מעל האדמה, חושפים את הקרקע המדברית, ומותירים עליה צל ומחסה תחת כנפיהם הגדולות.

המבקר בוחר בין חוויה מרחפת הלוקחת אותו למסלול מקיף מעל פני הקרקע, או לחילופין בחוויה רחבה יותר, הכוללת שוטטות על אדמת המדבר בין הציפורים הגדולות המסוככות מעליו.

Watch this project video