Eytanut Center – Competition – AWARD – Second Place

Site Area : 12,000 sqm

Floor Area : 5000 sqm

 

המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית – מקום שני

שטח מגרש : 12,000 מ”ר

שטח בנוי : 5000 מ”ר

מרכז המבקרים החדש של פיקוד העורף מיועד לשמש כמרכז הדרכה עבור הקהל הרחב ולתת לחברה הישראלית  את היכולת להתמודד עם מצבי קיצון.

בלב הפרויקט עומד המושג “רשת” –  כמשל לאותה רשת קהילתית אנושית הנרקמת בין אדם לחברו  בשעת מבחן. הרשת – מבנה מרחבי המשלב בין קשיחות וחוזק לבין המרכיב האוורירי והשקוף ביותר.  החוזק נובע מתוך המארג – בזכות התמיכה והקשרים ההדדיים נוצרת משמעות חדשה של עוצמה ועמידות.

בפרויקט, הרשתות נרקמות סביב חמישה מרחבים המהווים את  לב הפעילות של המרכז ותואמים למתחמי התפקוד שהוגדרו בפרוגרמה. בין חמשת המרחבים מרחב מקשר המקורה בקירוי עדין ואוורירי, מציע גישה פתוחה המאפשרת גמישות בביקור ומזמין את המבקר לנוע בחופשיות בין מרחב למרחב תוך אפשרות לפעילויות שונות.
מערך מובנה, אך בו זמנית כזה המאפשר גמישות ופתיחות, הרחבת מעגלים ועדכונים אינסופיים.

Watch this project video